Hết hạn:

Mô tả

KM đến 50% – chỉ từ 85.000đ/người

1. Vé vào cổng ngâm tắm:
– Ngày trong tuần: 85.000đ/người
– T7, cn: 119.000đ/người

2. Combo vé ngâm tắm và 02 trò chơi mạo hiểm Zipline, Highwire:
– Ngày trong tuần: 125.000đ/người
– T7, cn: 175.000đ/người

3. Combo vé ngâm tắm và Zipline:
– Ngày trong tuần: 100.000đ/người
– T7, cn: 140.000đ/người

Áp dụng đến 01/02/2021

Vị trí